Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu: "Uvjeti") reguliraju odnose između SOUL TRAVEL doo, Dubrovačka 10, 21000 Split, Hrvatska, ID kod: HR-AB-21-060289703 (u daljnjem tekstu: "Agencija") i Korisnika usluge najma plovila (u daljnjem tekstu: : "Krajnji korisnik"). Sve odredbe i uvjeti navedeni u ovim Uvjetima pravno obvezuju Agenciju i Krajnjeg korisnika, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

Odnosi između Krajnjeg korisnika i Pružatelja usluga najma plovila (u daljnjem tekstu: „Čarter“) regulirani su dokumentima Čartera koje će Krajnji korisnik dobiti prije potvrde rezervacije. Ako se odredbe navedene u ovim Uvjetima ne podudaraju s odredbama u dokumentima Čartera, prednost imaju one iz dokumenata Čartera.

Obveze i odgovornost Agencije

Agencija djeluje kao posrednik između Krajnjeg korisnika i Čartera i može biti odgovorna samo kao takva. Agencija Krajnjem korisniku pribavlja ponude različitih Čartera, vodeći računa o pravima i interesima Krajnjeg korisnika, a u skladu s običajima i dobrom praksom u turističkom poslovanju.

Slikovni i pisani sadržaji prikazani na web stranicama Agencije i / ili u drugim promotivnim materijalima služe samo kao opće smjernice. Tijekom postupka rezervacije i prije početka razdoblja korištenja usluge najma plovila, Agencija osigurava Krajnjem korisniku odgovarajuće materijale, dobivene od Čartera, koji pružaju sve relevantne informacije u vezi s rezervacijom.

Obveze i odgovornosti Čartera

Dokumenti o usluzi najma plovila i drugi relevantni uvjeti i odredbe koji reguliraju odnos između Krajnjeg korisnika i Čartera bit će dostavljeni Krajnjem korisniku prije potvrde rezervacije. Krajnjem korisniku se savjetuje da ih pažljivo pročita prije bilo kakve uplate. Uplatom iznosa potrebnog za potvrdu rezervacije, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao te da u potpunosti razumije i prihvaća sve spomenute uvjete.

Upiti i rezervacije

Upiti i rezervacije mogu se izvršiti putem obrasca dostupnog na web stranicama Agencije, e-mail-om ili posredstvom partnerskih turističkih agencija. Krajnji korisnik dužan je pružiti sve informacije i dostaviti sve dokumente potrebne za postupak rezervacije.

Plaćanja

Kako bi rezervacija bila potvrđena potrebno je uplatiti 50% predujma. Preostalih 50% potrebno je platiti najmanje 40 dana prije početka razdoblja usluge najma plovila.

U slučaju da je avansno plaćanje izvršeno, ali preostalih 50% ne bude plaćeno u dogovorenim rokovima, Čartera zadržava pravo otkazati rezervaciju Krajnjeg korisnika i iskoristi primljene novčana sredstva kao naknadu.

Ukoliko je rezervacija izvršena unutar 40 dana prije početka razdoblja usluge najma plovila, kako bi potvrdio rezervaciju, Krajnji korisnik mora platiti ukupan iznos odjednom.

Sve bankovne naknade, kao i sve ostale dodatne troškove koji se odnose na postupak plaćanja, u potpunosti podmiruje Krajnji korisnik.

Potvrdom rezervacije Krajnji korisnik potvrđuje kako je upoznat s ovim Uvjetima te ih u potpunosti razumije i prihvaća.

Cijene

Cijena najma uključuje najam opremljenog i osiguranog plovila (jedra nisu osigurana, te Krajnji korisnik snosi troškove za bilo kakve štete na jedrima). U cijenu najma plovila nisu uključeni troškovi goriva i ostali troškovi kao što su naknade za posadu, naknade za privez itd..

Sigurnosni depozit, boravišne pristojbe i drugi troškovi koji nisu uključeni u cijenu, ali ih Krajnji korisnik mora platiti prije preuzimanja plovila, naznačeni su kao Obvezne nadoplate.

Dodatne usluge ili oprema označene kao Neobavezne nadoplate su usluge / oprema dostupne uz prethodnu najavu i uz nadoplatu. Neobavezne nadoplate moraju se zatražiti prije potvrde rezervacije.

Čarter zadržava pravo promjene cijena u bilo kojem trenutku i izmjene rezervacije u slučaju okolnosti izvan njegove kontrole koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ispraviti.

Popusti

U slučaju da postoji nekoliko dostupnih popusta, postoci popusta se ne zbrajaju. Popusti se ne primjenjuju na last-minute ponude.

Sigurnosni depozit

Prije preuzimanja plovila, Krajnji korisnik dužan je ostaviti polog u gotovini ili pomoću kreditne kartice, ovisno o Čarteru. Ukoliko Krajnji korisnik vrati plovilo u ispravnom stanju, s punim spremnicima goriva i u dogovorenom terminu, polog će se Krajnjem korisniku vratiti bez odbitka.

Krajnji korisnik dužan je ostaviti polog i u slučaju kada unajmljuje plovilo i koristi usluge profesionalnog skipera angažiranog posredstvom Čartera. Sigurnosni polog ne pokriva troškove štete nastala kao rezultat nepažnje skipera ili njegova neprofesionalnog upravljanja plovilom i / ili opremom.

Boravišne pristojbe

U skladu s hrvatskim Zakonom o boravišnoj ili turističkoj pristojbi, za najam plovila koji traje duže od jednog dana, Krajnji korisnik dužan je platiti boravišnu pristojbu.

Putno osiguranje

Cijene najma ne uključuju putno zdravstveno osiguranje ili osiguranje od otkaza rezervacije. Krajnjem korisniku savjetuje se kupnja putnog osiguranja.

Obveze i odgovornosti krajnjeg korisnika

Krajnji korisnik dužan je provjeriti da li treba ishoditi vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku ili druge zemlje kroz koje će prolaziti, imati valjane putne isprave, posjedovati potvrde o cijepljenju ukoliko prolazi kroz zemlje koje zahtijevaju obvezno cijepljenje protiv određenih bolesti, pridržavati se carinskih i drugih pravila i propisa Republike Hrvatske i drugih država kroz koje će prolaziti i u kojima boravi. U slučaju nemogućnosti putovanja ili dolaska na odredište zbog kršenja spomenutih propisa, Krajnji korisnik smatrati će se odgovornim za sve troškove i prouzročene gubitke.

Prije potvrde rezervacije krajnji korisnik dužan je obavijestiti Agenciju trebaju li mu usluge profesionalnog skipera. U slučaju da ne želi koristiti usluge profesionalnog skipera, Krajnji korisnik je dužan dostaviti svoje odgovarajuće valjane dozvole, ili dozvole člana njegove posade, prihvaćene i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko tijekom postupka prijave Krajnji korisnik ne predoči sve potrebne dokumente, Čarter zadržava pravo uskraćivanja usluge bez obveze Čartera ili Agencije da Krajnjem korisniku vrate bilo kakav iznos.

U slučaju da Krajnji korisnik ne želi koristiti usluge profesionalnog skipera i on/ona ili član njegove/njene posade posjeduje sve potrebne dozvole ali, prema procjeni predstavnika Čartera, ne posjeduje odgovarajuća i potrebna znanja i nautičke kompetencije, Čarter zadržava pravo uskraćivanja usluge bez obveze Čartera ili Agencije da Krajnjem korisniku vrate bilo kakav iznos ili, u skladu s utvrđenom kompetencijom, određivanja ograničenja plovidbe za vrijeme trajanja rezervacije. Čarter također može dodijeliti skipera, ako je isti dostupan, na trošak Krajnjeg korisnika. U svrhu utvrđivanja nautičkih sposobnosti Krajnjeg korisnika i njegove/njene posade, Čarter može organizirati kraću zajedničku plovidbu.

Krajnji korisnik dužan je ploviti obalnim morem Republike Hrvatske. Ukoliko je zainteresiran za plovidbu izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, prije potvrde rezervacije dužan je za to od Čartera tražiti i dobiti pisano odobrenje.

Krajnji korisnik ne smije koristiti plovilo u komercijalne svrhe, poput pružanja usluga smještaja, posudbe plovila trećoj strani, sudjelovanja u natjecanjima koja uključuju upotrebu plovila, korištenja plovila za profesionalni ribolov ili za potrebe škola jedrenja itd.. Ako Krajnji korisnik želi koristiti plovilo na regati ili natjecanju, prije potvrde rezervacije mora zatražiti i dobiti pisano odobrenje Čartera za sudjelovanje u takvim aktivnostima. Ukoliko se takvo dopuštenje odobri, potrebna je dodatna uplata.

Nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca na plovilu. Ako Krajnji korisnik želi ukrcati bilo kojeg kućnog ljubimca na plovilo, prije potvrde rezervacije dužan je za to zatražiti i dobiti pisano odobrenje od Čartera. Ukoliko se takvo dopuštenje odobri, potrebna je dodatna uplata. Čarter zadržava pravo uskraćivanja usluge Krajnjem korisniku ako isti dovede kućne ljubimce na ukrcaj bez prethodnog zahtjeva i pribavljanja pisanog odobrenja i dodatnog plaćanja. U tom slučaju Agencija nije dužna prihvatiti prigovore Krajnjeg korisnika na kvalitetu usluga.

Broj osoba na plovilu ne smije nikada biti veći od navedenog broja i ne smije se razlikovati od popisa posade. Ako broj osoba koje stignu na ukrcaj premašuje broj naznačen u dokumentima Čartera, Čarter ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim osobama ili, uzimajući u obzir najveći dopušteni kapacitet plovila, dopustiti njihov ukrcaj pod uvjetom da se sva potrebna dodatna plaćanja za nenajavljene osobe izvrše se na licu mjesta. U tom slučaju, Agencija ne uvažava nikakve prigovore na kvalitetu pruženih usluga.

Plovilo se isporučuje sa svim potrebnim dokumentima i Krajnji korisnik je dužan čuvati dokumente dok koristi uslugu. Prilikom preuzimanja plovila, Krajnji korisnik je dužan provjeriti i pažljivo ispitati stanje plovila i opreme prema popisu opreme / inventaru. Svi gubici i nedostaci plovila i/ili opreme koji nisu otkriveni u trenutku preuzimanja, ne daju Krajnjem korisniku pravo na smanjenje cijene usluge.

Krajnji korisnik dužan je biti oprezan tijekom upravljanja plovilom te korištenja inventara i opreme. U slučaju gubitka i/ili oštećenja Krajnji korisnik je dužan registrirati tijek događaja i zatražiti pisanu potvrdu od ovlaštene osobe. Krajnji korisnik dužan je o takvim događajima odmah obavijestiti Čarter, bez obzira na to što ih je prouzročilo, a Čarter će obavijestiti Krajnjeg korisnika o načinima popravljanja i/ili promjene opreme / plovila. Krajnji korisnik snosi troškove neovlaštenog popravljanja i neovlaštene promjene dijelova opreme.

Gubitak i/ili oštećenje opreme, određenih dijelova plovila ili samog plovila koji su bili posljedica nesreće ili nepažnje krajnjeg korisnika, Čarter će nastojati otkloniti, odnosno nadoknaditi, pokrivajući troškove novcem iz sigurnosnog depozita. Ukoliko troškovi premašuju iznos položenog novca, preostale troškove snosi osiguravajuće društvo koje je izdalo policu osiguranja za predmetno plovilo. U slučaju da su gubitak i/ili šteta rezultat osobnog nemara ili su prouzročeni namjerno, Krajnji korisnik snosi sve troškove.

Svi gubici i/ili štete pokriveni osiguranjem koji nisu odmah prijavljeni Čarteru neće biti priznati prema polici osiguranja. U tom je slučaju Krajnji korisnik osobno odgovoran za ukupni gubitak / štetu kao rezultat neprijavljivanja ili kasnog prijavljivanja gubitka / štete. U slučaju da gubitak / šteta ima za posljedicu da se plovilo ne može dalje dati u najam, Krajnji korisnik će biti odgovoran za mogući gubitak dobiti uzrokovan Čarteru i Agenciji.

Krajnji korisnik je dužan platiti Čarteru sve materijalne i pravne troškove koji su mogli biti posljedica radnji i/ili nemara Krajnjeg korisnika, a koji nisu pokriveni osiguranjem i za koje Čarter odgovara trećim stranama. Krajnji korisnik je posebno odgovoran ako je plovilo oduzeto zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, oduzimanja plovila ili uhićenja od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Krajnji korisnik dužan je o tome obavijestiti ovlaštene osobe i Čarter.

Plovilo mora biti vraćeno neoštećeno, s punim spremnicima goriva i, bez obzira na naknadu za završno čišćenje određenu od Čartera, čisto i uredno. U slučaju da se brod vrati prljav i neuredan i/ili bez punih spremnika goriva, Čarter će oduzeti iznos potreban za čišćenje i/ili nadopunu goriva iz sigurnosnog depozita. Oštećenja trupa uzrokovana nemarom Krajnjeg korisnika i neprofesionalnom plovidbom biti će ispitana i Krajnji korisnik će snositi sve troškove.

Krajnji korisnik obvezan je doći u dogovorenu luku / marinu u večernjim satima jedan dan prije predviđenog povratka plovila kako bi se postupak odjave mogao provesti u jutarnjim satima sljedećeg dana. Ako krajnji korisnik ne vrati plovilo na vrijeme i u dogovorenu luku / marinu, dužan je platiti trostruku dnevnu cijenu za svaki dan kašnjenja, zajedno sa svim troškovima koje Čarter i Agencija mogu zbog toga imati. U slučaju da izuzetno loši vremenski uvjeti ometaju povratak plovila u predviđenom roku / mjestu, umjesto predviđene odštete, Krajnji korisnik dužan je platiti dvostruku dnevnu cijenu za svaki dan kašnjenja, samo ako je na vrijeme obavijestio Čarter o takvom događaju.

U slučaju da se Krajnji korisnik ne pridržava gore danih uvjeta, biti će odgovoran za sve posljedice koje iz toga rezultiraju. Krajnji korisnik je odgovora za svu štetu i prekršaje koje bi mogao počiniti tijekom korištenja plovila. To se također odnosi na obveze koje mogu nastati korištenjem plovila, a koje mogu dospjeti čak i nakon isteka rezervacije. Potvrđivanjem rezervacije, Krajnji korisnik pristaje platiti svu štetu ako bilo koja bude uzrokovana.

Produljenje usluge

Ako krajnji korisnik želi produžiti razdoblje uporabe plovila, dužan je na vrijeme kontaktirati Agenciju i zatražiti te dobiti pisano odobrenje od Čartera. Ukoliko se takvo dopuštenje odobri, potrebna je dodatna uplata. U slučaju da Krajnji korisnik odluči izravno kontaktirati Čarter sa zahtjevom za produljenje razdoblja upotrebe plovila, odgovoran je za gubitak dobiti prouzročen Agenciji i Agencija više nije odgovorna za bilo kakve posljedice koje bi mogle nastati postupkom Krajnjeg korisnika.

Pravo Krajnjeg korisnika na promjene i otkaze

U slučaju da krajnji korisnik želi promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju, to mora učiniti pisano, e-mail-om, nakon čega će mu Agencija poslati e-mail s potvrdom primitka obavijesti o promjeni / otkazu. Ako krajnji korisnik ne dobije potvrdu od Agencije u roku od 24 sata, dužan je telefonom kontaktirati Agenciju i raspitati se o statusu svoje rezervacije. Promjene ili otkazi putem telefona nisu dopušteni i neće biti prihvaćeni.

Promjene mogu uključivati: imena i/ili broj korisnika usluge i datum početka i/ili završetka usluge najma plovila te moraju biti izvršene najkasnije 40 dana prije početka usluge. Ukoliko su takve promjene moguće, dodatno plaćanje će možda biti potrebno.

U slučaju da Krajnji korisnik želi imenovati drugu osobu kao novog krajnjeg korisnika, dužan je za to zatražiti i dobiti pisano odobrenje od Čartera. Ukoliko se takvo promjena odobri, možda će biti potrebno dodatno plaćanje, a Krajnji je korisnik dužan obavijestiti novog krajnjeg korisnika da, prilikom preuzimanja rezervacije, isti prihvaća sva prava i obveze predviđene ovim Uvjetima i dokumentima dostavljenima od Čartera.

Ako krajnji korisnik želi zamijeniti rezervirano plovilo drugim plovilom istog Čartera, mora za to tražiti i dobiti pisano odobrenje od Čartera. U slučaju da je takva promjena moguća, potrebna je dodatna uplata. Ukoliko je cijena usluge na novom brodu niža od one na prethodno rezerviranom, Krajnji korisnik nema pravo na nikakav povrat novca.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i to rezultira otkazivanjem rezervacije od strane Krajnjeg korisnika, biti će primijenjeni dolje navedeni Uvjeti otkazivanja.

Zahtjev Krajnjeg korisnika da promijeni rezervirano plovilo plovilom drugog Čartera ili da izvrši bilo koju promjenu u roku od 39 dana prije početka usluge ili tijekom korištenja plovila tretirat će se kao otkazivanje rezervacije. U slučaju da Krajnji korisnik ne stigne u dogovorenu luku / marinu do kraja radnog vremena Čartera, prvog dana razdoblja najma, a nije stupio u kontakt s Čarterom, i ovo će se tretirati kao otkazivanje rezervacije. U oba slučaja, kao i ako, iz bilo kojeg razloga, Krajnji korisnik otkaže rezervaciju nakon što je preuzeo plovilo, primjenjivat će se dolje navedeni Uvjeti otkazivanja. Ukoliko bi stvarni troškovi premašivali iznos plaćen za rezervaciju, Krajnji korisnik snosi sve troškove koji mogu nastati za Čarter i/ili Agenciju.

Ako Krajnji korisnik zatraži promjenu ili otkazivanje potvrđene rezervacije, datum primitka pisane obavijesti o promjeni / otkazivanju predstavljat će osnovu za izračun troškova. U slučaju da je obavijest zaprimljena izvan radnog vremena, datum koji će predstavljati osnovu za izračun troškova bit će sljedeći radni dan Agencije.

Uvjeti otkazivanja

Ukoliko Krajnji korisnik otkaže rezervaciju 40 ili više dana prije početka razdoblja najma, troškovi otkazivanja iznose 50% ukupnog iznosa rezervacije.

U slučaju da Krajnji korisnik otkaže rezervaciju u roku od 39 dana prije početka razdoblja najma, troškovi otkazivanja iznose 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Osobna imovina Krajnjeg korisnika

Krajnji korisnik odgovoran je za svoje osobne stvari. Čarter ili Agencija nisu odgovorni za štetu, gubitak ili krađu osobnih stvari Krajnjeg korisnika, kao ni za osobne stvari trećih osoba koje su bile čuvane i spremljene na plovilu, vozilu, u uredu Čartera i/ili Agencije, a koje su se dogodila tijekom prijevoza ili u bilo koje vrijeme prije, tijekom ili nakon razdoblja rezervacije. Potvrđivanjem rezervacije Krajnji korisnik prihvaća ove Uvjete i odriče se svih zahtjeva za naknadu za gubitak i/ili štetu. U slučaju gubitka ili krađe, Krajnji korisnik treba to odmah prijaviti ovlaštenom predstavniku Čartera i lokalnoj policijskoj postaji.

Zaštita osobnih podataka

Krajnji korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci potrebni su za pronalaženje traženih usluga i koristit će se za komunikaciju između Krajnjeg korisnika i Agencije. Agencija se slaže da neće distribuirati osobne podatke Krajnjeg korisnika izvan granica zemlje niti trećim stranama osim ako to nije potrebno u svrhu pružanja traženih usluga. Osobni podaci Krajnjeg korisnika mogu se otkriti ako su Agencija ili treća strana, koja obrađuje podatke Krajnjeg korisnika u svrhu pružanja traženih usluga, na to primorani zakonom ili ako od državnih tijela ili tijela zaduženih za provedbu zakona prime valjani, zakonski sukladan zahtjev. Podaci Krajnjeg korisnika čuvat će se u bazi podataka u skladu s odlukom Uprave i važećim zakonskim propisima. Prihvaćanjem ove Uvjete, Krajnji korisnik daje dozvolu da se njegovi osobni podaci koriste u svrhe marketinških akcija Agencije.

Prigovori

U slučaju nezadovoljavajućih usluga, Krajnji korisnik dužan je odmah podnijeti prigovor ovlaštenom predstavniku Čartera i obavijestiti Agenciju e-mail-om na info@chartersplit.com ili telefonom na +385 91 26 38 002. Krajnji korisnik dužan je u dobroj vjeri surađivati ​​s Čarterom i Agencijom kako bi se riješio uzrok prigovora. Ako krajnji korisnik prihvati predloženo rješenje koje odgovara usluzi koja se pruža na licu mjesta, ni Čarter ni Agencija nisu dužne prihvatiti bilo kakve dodatne prigovore niti mogu biti podvrgnuti bilo kakvim dodatnim zahtjevima. Ukoliko krajnji korisnik odluči ne prihvatiti ponuđeno rješenje, odgovarajuće plaćenoj usluzi, Agencija neće biti dužna prihvatiti bilo kakve daljnje prigovore. U slučaju da Krajnji korisnik na vlastitu inicijativu ode, ne dajući Čarteru priliku da riješi poteškoće koje su uzrokovale predmet prigovora, Krajnji se korisnik odriče prava zahtijevati povrat novca ili podnijeti zahtjev za naknadu, bez obzira na to da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Ako problem nije riješen nakon intervencije, Krajnji korisnik dužan je poslati pisanu žalbu sa svim dokumentima i fotografijama koji potvrđuju osnovu za prigovor e-mail-om na info@chartersplit.com ili poštom na SOUL TRAVEL doo , Dubrovačka 10, 21000 Split, Hrvatska, najkasnije 8 dana nakon posljednjeg dana rezervacije. Agencija će uzeti u obzir samo one prigovore koji su podneseni u pisanom obliku tijekom postupka odjave (check out) i supotpisane od strane ovlaštenog predstavnika Čartera, a koje su zaprimljene u roku od 8 dana. U obzir će se uzeti samo oni zahtjevi čiji se uzrok nije mogao riješiti na licu mjesta. Po primitku istog, Agencije će proslijediti prigovor Krajnjeg korisnika Čarteru. Čarter se obvezuje odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od primitka pisanog prigovora. Po primitku istog, Agencije će obavijestiti Krajnjeg korisnika o odgovoru Čartera.

Dok je postupak rješavanja prigovora u tijeku, Krajnji se korisnik neopozivo odriče prava na posredovanje ili arbitražu treće strane ili institucije, kao i na javno objavljivanje podataka. U tom se razdoblju Krajnji korisnik također odriče prava na podnošenje tužbe. Maksimalni iznos naknade može doseći cijenu neadekvatnog dijela usluge, ali ne može uključiti već pružene usluge ili ukupan iznos rezervacije. To također isključuje pravo Krajnjeg korisnika na naknadu za idealnu štetu.

Ni Čarter niti Agencija ne mogu se smatrati odgovornima za vremenske uvjete, temperaturu ili čistoću mora, gužvu na odredištu, gubitak ili krađu imovine niti za bilo koje druge slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo Krajnjeg korisnika, ali nisu izravno povezani sa kvalitetom rezervirane usluge.

Ukoliko Krajnji korisnik odluči napraviti „last minute“ rezervaciju, prihvaća sve rizike takvog sporazuma. Takve ponude uključuju neizvjesnost činjenica na koje Čarter ili Agencija ne mogu utjecati. Krajnji korisnik prihvaća takav sporazum prvenstveno zbog njegove povoljne cijene i stoga nema pravo žalbe Čarteru i/ili Agenciji.

Agencija nije odgovorna za moguće probleme koji se mogu pojaviti oko plovila prije, tijekom trajanja, pa čak i nakon isteka rezervacije. Čarter i/ili Agencija nisu odgovorni za odgode ili promjene planova Krajnjeg korisnika.

Nadležnost

Krajnji korisnik i Agencija nastojat će sve sporove koji mogu nastati u vezi s ovim Uvjetima riješiti u međusobnom dogovoru. U slučaju da se međusobni sporazum ne može postići, stranke određuju nadležnost nadležnog suda u Splitu. Nadležni zakon je zakon Republike Hrvatske.

Završna napomena

Potvrdom rezervacije i uplatom predujma, tj. plaćanjem ukupne cijene, Krajnji korisnik u potpunosti prihvaća gore navedene Uvjete. Ovi uvjeti isključuju sve prethodno izdane Opće uvjete.

Split, 01.01.2020.

Contact Us